Isparta Mutlu Son Masaj Salonu Leyla

Isparta Mutlu Son Masaj Salonu

Bundan dolayı, bir hanımın Kama Şastra’yı, en azından bir Isparta Mutlu Son Masaj Salonu
kısmını, güvenli bir arkadaşıyla çalışarak öğrenmesi
gerekir. Kama Şastra’nın bir kısmını oluşturan altmış dört
sanatı tek başına çalışması gerekir. Hocasının şu kişilerden
birisi olması gerekir: Bir dadının kendisiyle birlikte büyümüş
ve evlenmiş kızı evlenmiş olmak koşyüce tüm hocalar için
geçerlidir ya da her mevzuda güvenilebilecek bir kız dostya da teyzesi veya yaşlı bir hizmetçi ya da eskiden aileyle
yaşamış bir hanım dilenci ya da her süre için güvenli olan
kendi kız kardeşi.
Aşağıdakiler Kama Sutra’yla beraber öğrenilmesi gereken
sanatlardır: 1. Şarkı söyleme.
2. Müzik aletleri çalma.
3. Dans etme.
4. Dans ederken şarkı söyleyip müzik aleti çalabilme.
5. Yazma ve fotoğraf yapma.
6. Dövme yapma.

Isparta Mutlu Son Masaj Salonu

7. Bir putu pirinç ve çiçekle donatmak ve süslemek.
8. Çiçek yataklarını ve topraktaki çiçekleri yaymak ve
düzenlemek.
9. Diş, giysi, saç, tırnak ve vücut boyama, üstüne fotoğraf
yapma.
10. Vitray yapma.
11. Yatak yapma ve uzanmak için halı ve minderleri yayma
sanatı.
12. Su ile dolu cam müzik kaplarını çalma.
13. Su kemerlerinde, sarnıçlarda ve su depolarında su
saklama ve biriktirme.
14. Resim yapma, süsleme ve bezeme.
15. Kolyeleri, çelenkleri, başa takılan gül çelenklerini
hazırlama.
16. Turban ve başa takılan çelenkleri bağlama ve
çiçeklerden taç ve tepe düğümleri yapma.
17. Gösteriler yapma. Oyun oynama.
18. Kulak süsleri yapma sanatı.
19. Parfüm ve koku hazırlama sanatı.
20. Mücevherlerin, süslerin ve giysideki süsün müsaitdüzenlenmesi.
21. Sihir ya da büyü.
22. Becerilerde el çabukluğu.
23. Yiyecek pişirme ve aşçılık gibi mutfak sanatı.
24. Uygun tat ve renkte limonatalar, şerbetler, mayhoş
içkiler ve alkollü özler yapma.

25. Terzilik işleri ve dikiş dikme.26. İplik ve bükülmüş iplikle papağan, çiçek, sorguç, püskül,
salkım, kabartma, topuz vs. Yapma.
27. Bilmeceleri, muammaları, örtülü konuşmaları, sözlü
bulmacaları ve karışık soruları çözme.
28.
Söz tekrarlamaktan oluşan, birisi bitirir bitirmez ötekinin,
son mevzuşmacının saslınün son harfiyle başlamış olan başka bir
söz söylemek zorunda olduğu bir oyun. (Söyleyemeyen
kaybeder ve bir tür ceza ödemek zorunda bırakılır.)
29. Taklit veya benzetme sanatı.
30. Tilavetle ve belirli bir makamla okuma.
31. Söylenmesi zor cümleleri öğrenme. En çok kadınlar ve
çocuklar tarafınca oynanır. Zor bir cümlenin verilmesiyle
başlanır. Hızla yeniden edildiğinde çoğu süre sözcüklerin
yeri değişmiş olur ve kötü demektir.
32. Kılıç, tek sopa, dörtte bir değnek, yay ve okla çalışma.
33. Sonuçları söze dökmek, akıl yürütme ve anlama.
34. Marangozluk.