Isparta Mutlu Son Masaj Esra Hanım

Isparta Mutlu Son

Isparta Mutlu Son Daha derin anlamda yalnızca adam vasıtasıyla özgür hale gelebilir. Bundan dolayı [Danimarka dilinde] at frie diyoruz, ve bundan dolayı adam özgür bırakıyor [frier]. Kadın elbet seçer, fakat bunu uzun bir özgürleşme sürecinin bir sonucu olarak düşünürsek seçim kadınca değildir. Reddedilmenin aşağılayıcı olmasının sebebi budur; çünkü söz konusu birey kendisinin çok iyi bulunduğunu düşünmüştür, yapamayacağı şekilde bir başkasını özgürleştirmek istemiştir. Bu durumda derin bir ironi vardır.

Başkası-için, hâkim taraf görünümüne sahiptir: erkek diler, hanım seçer. Hanım, kendi anlayışına nazaran, yenilendir, kendi anlayışına nazaran adam, galiptir; fakat bu galip, yenilenin önünde eğilir. Ama bu gayet doğaldır ve bu yolla sunulanın ne olduğunu bilmezden gelmek ancak bunaltanlık, budalalık ve erotik hassasktan yoksunluktur. Daha derin bir neden daha vardır. Çünkü kadın özdür, erkek yansımadır. Bundan dolayı, hanım öyle derhal, sükunet içinde seçmez. Adam talep eder, kadın seçer. Fakat talep bir somdur ve hanımın seçimi bu somya bir yanıttır. Bir anlamda adam kadından fazladır, diğer anlamda ise sonsuz azdır. Bu başkası-için-varlık, saf bekârettir.

Isparta Mutlu Son

Isparta Mutlu Son  Eğer bu, onun-için-varlık olan başka bir varlıkla ilişkili olarak kendisi olmaya kalkışırsa, karşıtlık mutlak bir “namus taslama” biçiminde ortaya çıkar; fakat bu karşıtlık da hanımın esas olarak başkası-için- varlık olduğunu gösterir. Mutlak bağlılığın karşısında taban tabana zıt olduğu mutlak “namus taslama” vardır, bu da, soyutlamanın karşısında her şey kırıldığı için bir anlamda görünmez, sadece soyutlamayı hayata da geçirmez. O vakit kadınlık soyut bir acımasızlık karakteri takınır, ki bu otantik hanım direnmeçılığım karikatürleştiren bir aşırılıktır.

Adam asla hanım kadar acımasız olamaz. Mitolojiye, fabllere ve halk masallarına bakarsanız bunun doğrulanacağını görürsünüz. Acımasızlığı sınır tanımaz doğanın bir ilkesini tanımlamak gerekirse bakire bir varlık olduğu çıkar ortaya. Yahut kılı kıpırdamadan, taliplerini yaşamlarım feda etmeye iten bir genç kadın hakkında yazılar okunması mümkün dehşetle; tüm ulusların halk masallarında çok sık rastlanan bir şeydir bu. Bir Mavisakal sevdiği tüm kızları gerdek gecesi öldürür; ama onları öldürmek değildir ona zevk veren; tam tersine, zevki daha önceden sona ermiştir.